ROLAND UTBULT (KD)
E-post: roland.utbult@riksdagen.se
Min blogg
Min musiksida
Kristdemokraternas hemsida
Sång i riksdagen
Som enda riksdagsman har jag sjungit i riksdagsdebatter – vid två tillfällen. Klicka på länkarna här nedanför!
 
Elsas visa
Cornelis-sång
 

BLAND ANNAT DETTA HAR JAG GJORT I RIKSDAGEN:
 
Lagt mycket engagemang både i partiet och i politiken i stort för kristna grundläggande värden som t ex socialt engagemang.
 
Drivit frågan intensivt om porrfria miljöer med bl a ”porrfilter” i Sveriges förskolor och skolor. Detta finns idag endast i hälften av Sveriges 290 kommuner.
 
Arbetat för att samtliga som vanvårdades i Sverige under 1900-talet ska få upprättelse. ”Elsas visa” är fortfarande mycket aktuell.
 
Anordnat seminarium om spelberoende och varit del i parlamentarisk referensgrupp som tagit fram nya regler för spel­marknaden i Sverige. Tack vare beslut i riksdagen ska spelbolagens marknadsföring dämpas och spelbolagen ha licens för att få verka i Sverige.
 
Lyft den kristna traditionens betydelse för vårt lands utveckling i kulturutskottets riksdagsdebatter om kulturarvsfrågor.
 
Debatterat för yrkesfiskets möjligheter som en av Sveriges viktigaste basnäringar.
 
Kämpat intensivt för alla barns rätt till kultur och för konstnärernas ekonomiska situation.
 
I debatter och debattartiklar lyft familjen som den viktigaste gemenskapen och den grund som samhället står på. Barn som växer upp i trygga familjer får goda förutsättningar att klara livets utmaningar.