Jag kommer från Öckerö från en släkt med många generationer av yrkesfiskare. Själv valde jag att studera. Jag är utbildad i historia och musik och har jobbat många år som lärare.

Musiken har dominerat en stor del av mitt liv och jag har under åren gjort en lång rad skivinspelningar med egna låtar. Jag är sedan många år bosatt på Öckerö och i Stocholm.

Mitt politiska engagemang har sina rötter i mitt sociala arbete. Under 10 år var jag anställd i Göteborgs Räddningsmission i ett arbete med missbrukare, hemlösa och barn till fångar. Jag har sett att det går att förändra människors situation och därför tror jag att det går att förändra samhället till det bättre.

Jag är riksdagsledamot för Kristdemokraterna i kulturutskottet. Suppleant i socialutskottet, trafikutskottet och Nordiska rådet.

ROLAND UTBULT (KD)
E-post: roland.utbult@riksdagen.se
Min blogg
Min musiksida
Kristdemokraternas hemsida